Yükleniyor...
ENERJİ TAKİBİ | VERİ ANALİZİ | RAPORLAMA | FATURALAMA | YÜK PROFİLİ | ABONE YÖNETİMİ
ABYSİS® MERKEZ YAZILIM'ın tescilli bir markasıdır

ABONE YÖNETİM SİSTEMİ

ABYSİS (Abone Yönetim Sistemi), genellikle Organize Sanayi Bölgeleri için elektrik, su ve doğalgaz gibi aboneliklerin, ihtiyaca bağlı olarak kolaylıkla şekillendirilebilen dinamik yapısı ve kolay kullanımıyla yönetilmesini, aylık ya da dönemlik faturalandırılmasını, piyasadaki bir çok muhasebe yazılımıyla entegre olarak kesilen faturaların muhasebe yazılımına aktarılmasını ve tüm bu verilerin isteğe ve ihtiyaca uygun raporlanmasını sağlayan uçtan uca bir OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) yazılımıdır.

IoT ve Abone Yönetim Sistemimizin Avantajları

HATA KONTROLÜ

Saatlik tüketim arşivi ile dönem sonu gelmeden hataların kontrolü

HIZLI MÜDAHALE VE ÇÖZÜM

Sistemsel hatalara ve abone şikayetlerine daha hızlı müdahale ve çözümler

WEB ARA YÜZÜ

Abone ve tedarikçilere sunulan ayrı ara yüz ile hem siz hem aboneniz tetikte

KAYBOLMAYAN VERİLER

Geçmişe dönük tüketimlerin saklanması ve gerektiğinde kullanılmasıYÜK PROFİLİ

Yük profillerine göre tüketim analizleri ve talep tahmin işlemleri.

DENGESİZLİK MALİYETLERİ

Enerji taleplerinde tutarlı veriler ile dengesizlik maliyetlerinin azaltılması

KAYIP & KAÇAK ANALİZİ

Teknik veya teknik olmayan kayıp analizleri ile kayıp-kaçak oranının minimize edilmesi

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji verimliliğinin artırılarak maliyetlerinin düşürülmesi için gerekli alt yapının oluşturulması

NASIL ÇALIŞIR?

OSOS

Sahadan otomatik veri toplama, saha cihazlarına zaman senkronizasyonu/dönem bilgileri verilerinin tek tuşla aktarımı

Otomatik Faturalaştırma

Tek tuşla tüm abonelikler (aidat, elektrik, su, atıksu, doğalgaz) için fatura oluşturulması

E-Fatura/E-Arşiv Entegrasyonu

Oluşturulan faturaların tek tuşla e-fatura/e-arşiv iletiminin sağlanması

Muhasebe Entergasyonu

Faturaların kolaylıkla muhasebe yazılımına aktarımı ile muhasebeleştirilmesi

Banka Entergasyonu

Banka tahsilat sistemlerine entegrasyon ile kesilen faturaların otomatik tahsilatının takibi

Cari Hesaplar Takibi

Birden fazla abonelik (aidat, elektrik, su, doğalgaz vb.) için yapılan ödemelerin takibi, gecikme, reaktif vb. cezaların otomatik oluşturulması ve sonraki dönem faturaya işlenmesi

Kep Entergasyonu

Faturalar, ihtarnameler, bilgilendirmeler vb. imzalı belgelerin KEP üzerinden tek tuşla abonelere ulaştırılması

Raporlama

Dinamik raporlama yapısı ile yaşanan tüm sürecin ihtiyaca uygun raporlarının hazırlanması, tek tuşla oluşturulması ve gerekli raporların periyodik olarak e-posta ile ilgililere iletilmesi

7/24 Online Teknik Destek Platformu

Merkez Yazılım olarak, profesyonel teknik destek ekibimiz ile siz müşterilerimize ihtiyaç duyduğunuz her an 7/24 sistem bakımı ve genel destek servisleri olmak üzere geniş bir müşteri desteği sunuyoruz.

Website destek platformumuz sayesinde bilgisayar, tablet veya cep telefonunuz ile bizlere tüm taleplerinizi iletebilir, talep süreçlerini takip edebilir ve kullanım kılavuzlarına ulaşabilirsiniz.

MODÜLLERİMİZ

ABONE YÖNETİMİ

WEB ARAYÜZÜ

MUHASEBE ENTEGRASYONU

EPİAŞ ENTEGRASYONU

FİNANS YÖNETİMİ

SMS SİSTEMİ

EL TERMİNALİ

TELEMETRİ

BANKA ENTEGRASYONU

BTRANS ENTEGRASYONU

MANUAL IMPORT/EXPORT

TCP SERVİSİ

2012'DEN BERİ

Abone Sayısı

Sayaç Modeli

Sayaç Haberleşme Protokolü

Referans

ABYSİS'TEN EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

 • AbysisSlide1

 • AbysisSlide3

  1) Aboneye ait evraklar dijital olarak arşiv kısmında tutulabilir.
  2) Abonenin tahakkuk dönemleri belirlenebilir.

 • AbysisSlide4

  1) Faturaları ister manuel ister faturala oluşturma servisi tarafından otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Sistemdeki endeksler okunarak ilgili abonenin tarife durumuna bağlı olarak doğrudan aboneye ya da serbest tüketici için uygun faturalar oluşturulur, toplu iletim faturaları da ayrıca kesilir.
  2) Faturalararda ister bir faturanın başka bir tarifede nasıl sonuç vereceği ile ilgili olarak geçici hesaplama yapabilirsiniz.
  3) Faturalara ait icmal, rapor vs. sorgulamaları yapmanız mümkündür.
  4) Faturalar her tür detaylı ve/veya özet fatura basımına uygundur.
  5) E-Fatura uygulaması entegrasyonu sağlanabilir.

 • AbysisSlide5

  1) Bölge içindeki tüm ada ve parseller tanımlanabilir.
  2) Ad ve parseller aboneler ile ilişkilendirilebilir.
  3) Google MAPS entegrasyonu ile harita üzerinde görüntülenebilir.

 • AbysisSlide7

  1) İstenilen kadar ve şekilde tarifi tanımı yapılabilir.
  2) PASCAL veya C Script ile tarife hesaplaması istenilen şekilde tasarlanabilir, bu nedenle hesaplama konusunda ileride oluşabilecek her türlü değişikliğe karşı sistemin hesaplamayı yapabilmesi sağlanmaktadır.
  3) "Endeks", "Manuel", "Hesap" gibi satır seçenekleri ile tarifelerin her tür abone alt yapısındaki faturayı hesaplamasına olanak sağlar.

 • AbysisSlide9

  1) Banka Modülü ile banka bakiyeleri ve ekstreleeri takip edilir.
  2) Her abone için teminat tanımları yapılabilir.
  3) Cari hesaplar oluşturulur ve cari hesaba ait tüm abonelikler cari hesaplar iliştirilebilir.
  4) Bir aboneye fatura kesildiğinde ilgili cari hesaba borç tahakkuk eder.
  5) Yapılan tahsilatlar açıktan ya da faturaya iliştirilebilir. Açık tahsilatlar açık faturalar ile ilgili servis yardımı ile kapatma yapılabilir. Geç ödemeler için gecikmeler hesaplanabilir.

 • AbysisSlide10

  Rol tanımları yardımı ile sahiplik dışında belgelere erişim izinleri düzenlenebiilir.

 • AbysisSlide11

  EPİAŞ işlemleri için Saatlik Sayaç Okuma Raporu olan OSF Excel dökümü oluşturulabilir.

 • AbysisSlide12

  1) Aboneye ait tüm bilgiler ekleneblir.
  2) Aboneye ait sayaç tanımları yapılır.
  3) Aboneye ait hesap metodları tanımlanır, sayaç okuma parametreleri belirlenebilir.

 • AbysisSlide13

  Günlük Piyasa Takas Fiyat tablosu grafik şeklinde veya e-posta aracılığıyla günlük mail servisinden bilgilendirme maili alabilirsiniz.

 • AbysisSlide14

  Kayıp - Kaçak Analiz tablosuyla ölçüm noktalarından kolaylıkla haberdar olabilirsiniz.SIKÇA SORULAN SORULAR

Sağlanan kaynak ve saha altyapısına (Fiber, GPRS) bağlı olarak veri toplama hizmeti yapılabilir, toplanan veriler anlık olarak sistemimizde raporlanabilir.
Her bir terminale bağlanacak RS485 bağlantı şeklinin kapasitesi 64 sayaç olarak teknik sınıra sahip olmakla birlikte tavsiye edilen 8'i geçmemek hatta 2-3 tane ile sınırlı tutmaktır.
Abysis, gerekli destek sağlandığı sürece her türlü sayaç ve modemlerle entegre olup okuma yapabilir.
Dinamik ve pratik rapor tasarımı araçlarımızla ihtiyacınız doğrultusunda tüm raporlar kolaylıkla tasarlanabilir.
Script tanımlama modülümüz ile DELPHİ programlama dili bilen biri kolaylıkla scripti düzenleyebilir.
Aktif olarak Windows işletim sistemini ve veritabanı olarak da MsSQL kullanmaktayız.
Faturalar ilk oluştuğunda onaylanmamış olarak oluşur. Önceki ay tüketim kontrolü yapılabilir, ve YEKDEM mahsup için fatura oluşurken önceki ay tüketimi sistem tarafından kontrol edilir.
Aynı ay içinde çarpan değişimi mümkün.
BTRANS dosyaları anlık olarak istenilen dönem için oluşturulur. GIB'e upload edilecek xml dosyaları içeren ZIP dosyası oluşur.
Epiaş'a gönderilen tüketim verileri sayaçlardan alınmakta, negatif kontrolü, toplam kontrolü yapılmaktadır.
Ardışıl endeks kontrolü yapılır. Sayaç verileri endeks veya tüketim verileri tutabilirler. Endeks olması halinde bu kontrol yapılır.
Faturalar oluştuktan sonra oluşmayan faturaları ve neden oluşmadıklarını, fatura oluşturulması sırasında aldıkları hataları listeleyebilir, kontrol edebilir, mühehale edebilirsiniz.
"Rapor tasarım ekranları Admin kullanıcılar tarafından kullanılabilir, yeterli teknik bilgiye sahip kullanıcılar da rapor tasarlayabilirler. 2 çeşit rapor tasarım ekranı mevcuttur, ilki excel benzeri tablolar halinde raporlama yapar, ikincisi word şeklinde sayfa tasarımları yapabilir. Ayrıca raporlar için rapor sunucusu geri planda raporları istenilen zamanlarda çalıştırırarak mail atabilir veya disk'e kayıt edebilir."
Faturalar oluşurken istenilen şekilde birden fazla sayaç toplanabilir, (çıkarılabilir) tenzil edilebilir, hesaplama sonucuna göre faturalanabilir. Abone tanımında bu tanımlar hazırlanır.
Sayaçlardan alınabilen tüm kayıtçılar(register veya obis kodları) veri tabanına kayıt edilir. Bu açıdan sayaçta mevcut olan tüm bilgiler çift yönlü alınabilir.
Geçmişe dönük tüm değişiklikler arşivlendiğinden tüm veriler tarihçe şeklinde görünür.
Evet, abone de hangi sayaçlar takılı, sayaç hangi abonelerde takılıydı gibi tarihçeler görünür.
Kullanıcı bazında log tutulabilir, yapılan tüm ekleme, çıkarma, değiştirme, hangi veri değişti gibi soruların cevaplarını veren gelişmiş bir log sistemimiz mevcuttur.
"Son kaynak tedarik tarifesi kapsamında epiaştan fiyatları online çekebilir, bu fiyatlar ile abone özelinde tüketim eğrisine göre fiyat oluşturabilir, PTF+YEKDEM+Dengesizlik maliyeti ile fatura hesaplanabilir. Aslında parametrik ve esnek yapısı sayesinde her tür tarife kurulabilir, scriptler ile her tür hesaplama özelleştirilebilir."
Her tür manuel veri girişi mevcuttur, endeks veya sayaç verileri giriş noktalarına göre işaretlebir. Yani bir veri elle girilmiş ise kim ne zaman girmiş kaydı tutulur. Ayrıca otomatik okunan değerler zaten telemetri tarafından işaretlenmektedir.
Network sorunları yaşanır ve geçmişe dönük bazı saatlerde veri kesintisi olursa bu veriler network tekrar düzeldiğinde otomatik olarak tamamlanır. Ancak sayacın enerjisiz olması durumdunda ilgili saatler boş kalacaktır. Bu da sayaç ile ilgili bir sıkıntıdır.
Sayaç devretme durumunda sistem sayaçtan gelen veriyi algılayarak ardışıllık kontrolünü sağlamaktadır.
Aboneye eklenen sayaçların her biri için faturada ilgili endekslere ayrı satırlar oluşturularak tümünün tek fatura üzerinde görüntülenmesi sağlanmaktadır.
Faturalara elle ek tüketim değerleri eklenebilmektedir.
Faturalara istenilen fatura satırları ABYSİS'in parametrik ve esnek yapısı sayesinde eklenebilir.
ABYSİS'in scriptlere müsaade eden esnek yapısı ile istenilen tarifeler, istenilen birim fiyatları, istenilen koşullarda uygulayacak şekilde programlanabilir. Faturalar bu koşullara uyarak otomatik olarak oluşturulur.
Aboneler bazında fatura dönemleri seçilebilir. Sistem ilk endeksleri bir önceki kesilen faturanın son endeksinden bularak faturayı oluşturur.
Sayaç tanımlarında mekanik sayaç detayı ekranında su sayaçlarının çapı tanımlanabilmektedir.
Sözleşme numarası manuel girilebilir. Arzu edilirse belirli bir formatta sistem tarafından üretilebilir.
Admin kullanıcılarının görebildiği rapor tasarım ekranları üzerinden istenilen her türlü rapor tasarlanabilir.
Hazır raporlardan dönemlik icmal raporları kullanılabileceği gibi farklı raporlar da rapor tasarım ekranlarından tasarlanabilir.
Hazır mizan raporları olduğu gibi istenilen raporlar tasarlanabilir.
Faturalama scriptleri ile faturalar istenilen koşullara uygun olacak şekilde otomatik olarak oluşturulur.
Faturalar oluştuktan sonra oluşmayan faturaları ve neden oluşmadıklarını, fatura oluşturulması sırasında aldıkları hataları listeleyebilir, kontrol edebilir, müdahale edebilirsiniz.
Katılımcıların kendi sayaç verilerini, faturalarını anlık ve geriye dönük olarak takip edebileceği bir web platformu bulunmaktadır.
Abysis'in gelişmiş esnek bir raporlama yapısı vardır. İstenilen rapor uygun şekilde tasarlanabilir.
Tüm sayaçlar Abysis'in sayaç tanımları menüsünde listenir her sayacın detayı kontrol edilebilir. Ayrıca istenildiği takdirde bu sayaçların detaylı bilgleriyle birlikte (takılı olduğu abonelik vs.) bir rapor tasarımıda yapılabilir.
İstenildiği gibi sayaç tanımı yapılıp yeni abonelere iliştirilebilir.
İlgili sayaca bağlı endeksleri sahadan veya hangi yolla kaydedildiği veri tabanına işlenmektedir. Endeks işlemleri altında Endeks Değerleri ekranından listenebildiği gibi rapor halindede listenebilir.
İlgili endekslerde isteğe bağlı olarak ardışıklık kontrolü yapılır. Endekslerin artış veya azalış değerleri ise raporlama ile listenebilir.
Abysis'in gelişmiş esnek bir raporlama yapısı vardır. İstenilen rapor uygun şekilde tasarlanabilir.
Abysis'in gelişmiş esnek bir raporlama yapısı vardır. İstenilen rapor uygun şekilde tasarlanabilir.
Abone kartında geçmişte hangi sayaçlar mevcut verisi alınabilir, aynı şekilde sayaç kartından geçmiş aboneler tarihçesi incelenebilir.
İlgili sayaca manuel olarak veri girişi sağlanabilir.
Fatura oluşturma servisi ile faturalama yapılırken istenildiği gibi bir uyarı verdirilebilir.
Sayaç devretme durumunda sistem sayaçtan gelen veriyi algılayarak ardışıllık kontrolünü sağlamaktadır.
Abysis'de faturalama dönemsel bazlı çalışmaktadır. Ancak dönem faturası oluşturulduktan sonra farklı tarihe ile başka bir fatura kesilebilir.
Fatura oluşturmada istenildiği gibi indirim ve ilave ek tüketim faturaya eklenebilir.
Katılımcılar kurulucak bir web arayüzü ile tüketimlerini ve kendilerine ait bilgilere ulaşabilirler.
Katılımcılar kurulucak bir web arayüzü ile tüketimlerini ve kendilerine ait bilgilere ulaşabilirler.
Abysis'de iptal edilen kayıtlar "iptal edilmiş" olarak zamana bağlı bir şekilde daima bulunur. Silinen ya da iptal edilen bir kayıt her zaman tarihi bilindiği takdirde daima ulaşılabilir.
Absis'in esnek yapısı sayesinde istenilen evrak taramaları,word,excel gibi dosyalar aboneye ilişkilendirilip veri tabanında saklanır. Bu sayede veri güvenliğide sağlanmış olur.
BTrans dosyaları elektronik servisler içerisinden kolaylıkla oluşturulmaktadır.
Abysis'in faturalama modülü istenildiği gibi tarife tanımlanıp istenilen şekilde fatura oluşturabilir.
Oluşturulacak tarifelere istenilen fatura satırları eklenebilir.
Abysis'in esnek raporlama menüsü sayasinde bir çok rapor oluşturulabilir.
Abysis'in esnek faturalama yapısı sayesinde yapılabilir.
Abysis'in tarife işlemleri sayesinde istenilen ücretlendirmeler faturaya ek satır olarak eklenebilir.
İlgili çarpan sayaç tanımlamada tanımlanabilir.
Abonelerinizin faturalarını dönemlik olarak oluşturulup gönderebilirsiniz. E-posta ve SMS servisleri ayrı ayrı bu bildirimler için çalıştırılabilir. Faks entegrasyonumuz yoktur.
Abysis üzerinden faturalarınızı Turkcell e-şirket entegrasyonu ile ya da muhasebe yazılımınızın entegrasyonu ile e-fatura veya e-arşiv olarak iletebilirsiniz.
BTRANS dosyaları anlık olarak istenilen dönem için oluşturulur. GIB'e yüklenecek edilecek xml dosyaları içeren ZIP dosyası oluşur.
Ada parsel ve aidat yönetimi modülleri ile Abysis üzerinden yönetim aidatı ve katı atık bedeli faturalarının dönemsel olarak oluşturulması mümkündür. Oluşturulan faturalar Turkcell e-şirket entegrasyonu ile ya da muhasebe yazılımınızın entegrasyonu ile e-fatura veya e-arşiv olarak iletilebilir.
"Sistemimizde kullanıcı tanımlı raporlar mevcuttur. Rapor tasarım ekranları Admin kullanıcılar tarafından kullanılabilir, yeterli teknik bilgiye sahip kullanıcılar rapor tasarlayabilirler. 2 çeşit rapor tasarım ekranı mevcuttur, ilki excel benzeri tablolar halinde raporlama yapar, ikincisi word şeklinde sayfa tasarımları yapabilir."
Hazır mizan raporları olduğu gibi istenilen raporlar tasarlanabilir.
Abonelerinize verdiğimiz kullanıcı adı ve şifre ile istedikleri zaman web üzerinden kendi tüketimlerini kontrol edebilirler.

REFERANSLARIMIZ